hh

Порта на фермата

  • FARM GATE

    ФЕРМЕРСКА ВРАТА

    Портата на фермата обикновено се изработва с кръгли тръби и заварени телени мрежи, някои също с квадратни тръби.

    Според различните вътрешни структури портата на фермата може да бъде разделена на врата на фермата тип „N“, порта на фермата тип „I“ и порта на фермата на бара. Портата за ферма тип „N“ и фермата „I“ тип обикновено се изработват с външна рамка кръгла тръба и вътрешна заварена телена мрежа, след това с някои вътрешни тръби като опори. Портата за ферма на бара обикновено се прави само с кръгли тръби .